• Projectmanagement
 • Bouwkundig advies/beheer
 • Onderhoud/renovatie
 • Particulier

Directievoering
De directievoerder is tijdens de uitvoeringsfase namens de opdrachtgever het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Hij coördineert het ontwerptraject, bewaakt de planning en het budget en beoordeelt het meer- en minderwerk. Samen met de toezichthouder vormt hij een team voor het complexe bouwproces.

Overzicht van de kerndiensten die Projectbureau55 biedt:

 • Ontwerpcoördinatie
 • Uitvoerings- en projectcoördinatie
 • Directie- en aannemersbegroting
 • Aannemersselectie
 • Contractvorming
 • Budgetbewaking
 • Controle meer/minderwerk

Toezicht
De bouwkundig opzichter houdt (dagelijks) toezicht op de technische en esthetische kwaliteit van het bouwproject. Hij controleert de uitvoeringskwaliteit, de voortgang en stelt afwijkingen vast ten aanzien van het bestek en tekeningen.

Overzicht van de kernactiviteiten die Projectbureau55 biedt:

 • Bouwtechnische inspecties
 • Kwaliteits- en uitvoeringscontrole
 • Bewaken van uitvoeringsplanning
 • Coördinatie van tekenwerk en informatiestromen
 • Begeleiden en rapporteren van opleveringen

Bouwkundig rapport
Het bouwkundig rapport geeft inzicht in de huidige staat van uw vastgoed. Zowel voor een pand dat u van plan bent te kopen als voor het te verkopen pand geeft het bouwkundig rapport een helder beeld van de huidige onderhoudsstaat en voor de komende vijf tot tien jaar. Tevens geeft het rapport een sterke onderbouwing in uw onderhandeling met de (ver)kopende partij.

Freelance op projectbasis
Bij (tijdelijke) onderbezetting van uw personeel kunt u bij Projectbureau55 terecht voor een oplossing! Deskundigheid, oog voor detail en flexibele inzet zijn de aspecten waar u op kunt bouwen.

U kunt denken aan:
Projectadministratie, VVE beheer, bouwkundig rapport, toezicht, uitvoeringscoördinatie en meer…

Interesse in de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Renovatie
Renovatie van meerdere woningen, appartementen of eenheden is vaak een complex proces, waarbij afstemming, coördinatie en planning een belangrijke rol spelen. Daarnaast zijn bouwregelgeving, duurzaamheid en gebruikscomfort belangrijke onderdelen die het renovatieplan tot een succes maken.

Projectbureau55 heeft ervaring met (interne) renovaties van kantoren, zorg- en onderwijsinstellingen.

Meerjarenonderhoudsplan
Om inzicht te geven in de huidige staat van uw vastgoed en het onderhoud dat u te wachten staat, is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) onmisbaar. Het MJOP geeft inzicht in het onderhoud, gebaseerd op de theoretische levensduur van de bouwkundige en installatietechnische onderdelen. Het geeft een duidelijk beeld en onmisbare input voor uw investerings- en exploitatiebudget.

 

Mutatieonderhoud
Mutaties dienen vaak op korte termijn gerealiseerd te worden, bij het beëindigen van de huurovereenkomst of bij verkoop van het betreffende object. Projectbureau55 werkt met vaste partijen, waardoor de lijnen kort zijn en de kwaliteit gewaarborgd is.

Kantoor, woning of appartement verhuren of verkopen? Laat een sfeerimpressie maken om de verhuur- of verkoopbaarheid te vergroten!

Sfeerimpressie kantoorinrichting, woonconcept zorginstelling, of anders? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Nieuwbouw/verbouw
Voor elke fase vanaf het idee tot de realisatie en ingebruikname, biedt Projectbureau55 een compleet pakket aan diensten.
Projectbureau55 treedt op als contactpersoon in het uitvoeringsproces en adviseert en verstrekt de informatie over de planning, voortgang en afbouwkwaliteit, terwijl u de beslissingen neemt. Op deze manier kunt u onbezorgd en met vertrouwen de verbouwing tegemoet zien.

Overzicht van de kerndiensten die Projectbureau55 biedt:

 • Aanvragen van vergunningen
 • Schetsontwerp tot definitief ontwerp
 • Aannemerselectie/ vergelijk inschrijvingen
 • Budgetbewaking
 • Uitvoeringsbegeleiding en controle
 • Oplevering